Външен вид- Въпрос 22

Външен вид- Въпрос 22

Чудесата са възможни, ако използвате семената

Живот заедно- Въпрос 15

Живот заедно- Въпрос 15

Когато нещо действа понякога, то не действа въобще

Любов- Въпрос 9

Любов- Въпрос 9

Обичайте тези, чиито животи понякога са толкова трогателни, колко е нашият.