НЕ на синините с деветина от баба

НЕ на синините с деветина от баба

Замислете се, колко често се случва изведнъж да забележите виолетово петно на лакътя или коляното и смътно да си спомните, че преди ден, два, може...