Правдолюбеца Марс

mars-aМарс, това е правдата. Това е силата, която управлява равновесието в света, волята да вървиш по правия път.

Марс на физическо ниво не е агресивен. Агресивността на Марс се проявява на сърдечен план. Ако е воин, той може да убие противника, но не от агресия. Вълкът е Марс, но в него няма агресия, в него има сила, която се стреми да победи.

Когато Марс е на нисше ниво на сърдечния план, проявява агресия, става конфликтен и напорист. Той не е просто боец, той се опитва да подчини обкръжаващите.

Активността се проявява при Марс на всички нива, но на нисше ниво винаги провокира конфликт, а на по- високо ниво е действие без конфликт. Той не иска просто да е активен, иска да е активен в своите дела. Много силно е моето. Обича да работи за себе си, да каже: „ Аз правя това“ .

В по-високо ниво на развитие Марс се проявява като праволюдие, силата, която поддържа равновесието в света. На най-високото ниво на развитие в умствен план при Марс се забелязва нещо удивително. Започва да проявява качества на Юпитер – любов  към правдата, и качества на Слънцето – устременост в своя път.