ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ

 

 

С достъпа до този сайт и неговото ползване Вие се съгласявате с настоящите Общи условия без каквито и да е условия и ограничения.

Съдържание

Сайтът на …. съдържа информация за продукти, предлагани от …………….. Цялата съдържаща се информация за различните проекти и услуги, предоставяни от ………….. е само за обща информираност. Данните и информацията на този сайт не представлява оферта към Вас в качеството Ви на потенциални клиенти и не поражда правни задължения за ………………..

Ние създадохме този уебсайт с възможно най-голямо внимание. Полагаме максимални усилия за актуализиране на информацията, но не можем да поемем гаранция за липсата на грешки и за точността на съдържащите се данни.

Препратки

Сайтът на …………… може да съдържа препратки към други уебсайтове, които са отделни и независими.   …………….. не поема отговорност за съдържанието на външни препратки в т.ч. не дава гаранции за точността и автентичността на информацията, която се съдържа в тях. За съдържанието на интернет сайтове от препратки носят отговорност само техните собственици.

Авторски права

Информацията, съдържаща се в уебсайта е защитена от законите за авторското право в т.ч., но не само текстовете, визуализациите, снимките, графиките, проектите, скиците, разпределенията и др, както и тяхното подреждане. Разрешаваме цялото съдържание на уебсайта да бъде разглеждано и изтегляно единствено за лично ползване с нетърговски цели. Съдържанието на уебсайта не може да бъде променяно, възпроизвеждано, излагано, разпространявано или използвано по друг начин за публични или търговски цели. Интелектуалната собственост, която се съдържа на уебсайта, е правно защитена. Ако копирате съдържанието, обърнете внимание изрично на авторското право и правото на собственост на уебсайта. Запазваме си правото за искове за допълнителни щети.

Политика за защита на личните данни

За нас спечелването и запазването на взаимното доверие е от изключително значение като бизнес политика и като отношение към Вашия личен живот. Ние се отнасяме с изключителна отговорност към всяка информация, свързана с Вашата личност в съответствие с настоящите Общи условия, действащото законодателство и бизнес етика.

…………… събира лична информация, която Вие доброволно сте предоставили, посещавайки този сайт.  Тази информация може да се ползва от ………………………. само за целите, за които сте я предоставили. Например, ако ни предоставите своя имейл адрес при регистрация, за да получавате имейл съобщения, ние използваме вашия имейл адрес, за да ви доставим имейл съобщенията, които желаете.

Може също така да използваме информацията, която събираме на интернет сайта на ……………………….. за различни бизнес цели, като например превенция на измами, подобряване на нашите продукти и услуги или предоставяне на Вас на информация и оферти, за които вярваме, че могат да бъдат интересни за Вас.

……………………. събира информация, изпратена до сайта автоматично от вашия уеб браузър. Тази информация обикновено включва IP адреса от вашия интернет доставчик, наименованието на вашата операционна система (например Macintosh® или Windows®), както и името и версията на вашия браузър (като Internet Explorer® или Google Chrome®). Информацията, която получаваме, зависи от настройките на вашия уеб браузър. Моля, проверете вашия браузър, ако искате да научите каква информация той изпраща или как да промените настройките.

Ограничение на отговорността

Изключваме всякаква наша отговорност за щети, които възникват във връзка с използването на този уебсайт, освен ако те не са причинени умишлено или поради груба небрежност от наша страна.

Можете да изтегляте програми на свой риск. Ние не поемаме отговорност за щети, причинени от инсталиране и/или използване на софтуер от областта за изтегляне. Независимо от актуалните програми за проверка за вируси, ние не поемаме отговорност за щети и вреди, причинени от компютърни вируси, в рамките на законовите разпоредби.

По никакъв начин не носим отговорност относно съдържанието на форумите за общуване. На потребителите на уебсайта е забранено да ги използват за незаконно или престъпно поведение или за представяне в тях на незаконни и/или обидни материали. Запазваме си правото да изтриваме недопустимо съдържание без никакви обяснения. Освен това си запазваме правото да налагаме забрана на потребители, които нарушават тези условия за ползване, по отношение на ползване на услугите на сайта.

…………………. не поема задължение за обезщетение на никакви преки и/или косвени щети, които са възникнали в резултат на достъпа и/или ползването на този сайт в т.ч., но не само обезщетения във връзка с щети или загуби, в резултат на вируси, които са засегнали Вашето компютърно устройство или Вашето доверие в информацията на сайта.

 

Актуализиране на Общите условия

…………………… си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време и без предизвестие.